Obróbka skrawaniem - toczenie CNC - frezowanie CNC
Cięcie plazmowe blach - tlenowe i plazmowo - tlenowe
Gięcie blach na zginarkach CNC oraz prasach krawędziowych
Spawanie metodami MIG, MAG oraz TIG

loga

PROGRAM:
MRPO - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA:
2. Gospodarka Regionalnej Szansy

DZIAŁANIE:
2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

SCHEMAT:
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP

RODZAJ PROJEKTU:
Rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa

Tytuł projektu:

Rozbudowa przedsiębiorstwa EG-MET o sekcję stratnej obróbki precyzyjnej metali poprzez zakup maszyn CNC i oprogramowania CAD/CAM

BENEFICJENT: Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy "Eg-Met" Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 25-05-2011 r. do 30-03-2014 r.
DATA WYBORU PROJEKTU: 15-09-2011 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 482.000,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 192.2800,00 zł
STATUS PROJEKTU: Zrealizowany

Koszt kwalifikowany nr 1. Zakup środka trwałego - maszyna CNC frezarska ze sterowaniem FANUC 0i

eg-met-baca

Koszt kwalifikowany nr 2. Zakup środka trwałego - maszyna CNC tokarska ze sterowaniem FANUC 0i

eg-met-doosan

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest zakup nowych urządzeń obróbczych i stworzenie nowej sekcji obróbki precyzyjnej. Zasadność poniesienia kosztów inwestycyjnych związana jest z wyczerpaniem możliwości modyfikacji procesu produkcyjnego w zakresie jego efektywności (czas realizacji wyrobu, zakres odchyłek, powtarzalność wyrobu) oraz możliwość wykorzystania systemów informatycznych jako elementu planowania czynności obróbki skrawaniem.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

1. Zakup centrum obróbczego CNC tokarskiego
2. Zakup centrum obróbczego CNC frezarskiego
3. Zakup systemu informatycznego (hardware i software: osobno) do programowania procesu obróbki metali zgodnych ze specyfiką oprogramowania typu CAD.
4. Wdrożenie celów projektu na poziomie rezultatu związane z poszerzeniem zakresu świadczonych usług, ochroną środowiska, BHP miejsc pracy.

Planujemy wykorzystywanie wskazanych środków trwałych min. w okresie amortyzacji – min 7 lat.

PRODUKTY PROJEKTU

 

Produktem projektu są urządzenia obróbcze CNC (2 szt. śr.trw.) o pożądanych parametrach pracy obejmujących możliwość wykonywania całego cyklu obróbki za pomocą do 12 narzędzi w 3 płaszczyznach. Dodatkowo, zakupiony zostanie system do przygotowywania oprogramowania o wysokiej wydajności, zdolnej do obsługi oprogramowania obróbki FANUC Oi (1 szt.wnip).

REZULTAT PROJEKTU

Na poziomie rezultatu Wnioskujący wdroży rozwiązania innowacyjne związane z obróbką metali w zakresie tokarskiego i frezarskiego centrum obróbczego. Nową technologią(1 szt) o jakości pozwalającej na konkurowanie na poziomie europejskim będzie obróbka stratna metali starowana komputerowo z możliwością osiągnięcia powtarzalności obróbki o precyzji 0,001 mm. Pozwoli to na wprowadzenie na rynek nowych wyrobów (2szt.) w postaci wyrobu - piła do cięcia metali dużej mocy (wer. 2014) oraz łączniki unikatowe oraz nowej usługi (1szt) obróbka precyzyjna metali - obszar rozproszone źródła energii (RSE). Do realizacji inwestycji konieczne będzie zatrudnienie 3 nowych pracowników na stanowiska technologiczne (2 osoby) oraz osoby do programowania urządzeń(1 osoba)..

W dalszej perspektywie będziemy starać się wspomagać rozwój kompetencji kadr poprzez oparcie jej o szkolenie i wiedzę istotną dla danego rodzaju specjalizacji a w przypadku kadry zarządzającej większe znaczenie będzie nastawienie na implementacje innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i usługowych.

Adres

ZUPH "EG-MET" Sp. z o.o.
ul Sadowa 29
33-102 Tarnów

NIP 873-310-64-02
REGON 005692965

Tel. (+48) 14 626 63 64
Fax (+48) 14 626 66 82

eg_met@interia.pl